Het schoolbestuur, vzw KBMZ, is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze scholen.
Het is verantwoordelijk voor het beleid, de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.

Contactgegevens:

Coördinerend directeur:
Dhr. Bert Paulissen
vzw KBMZ
Parklaan 3
3630 MAASMECHELEN
tel. + 32 89 79 00 68
E-mail: codi@kbmz.be