Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Welkom

Het schoolbestuur, vzw KBM-Z, is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze scholen.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.

Contactgegevens:

Coördinerend directeur:
Dhr. Bert Paulissen
vzw KBM-Z
Parklaan 3
3630 MAASMECHELEN
tel. + 32 89 76 34 99
E-mail: codi@kbmz.be